FAKTORING NIEPEŁNY

FAKTORING NIEPEŁNY

Jest to forma faktoringu polegająca na wykupie wierzytelności Klienta, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek na poczet ceny za wierzytelności. W przypadku braku spłaty ze strony kontrahenta, Faktor w pierwszej kolejności podejmuje działania mające na celu odzyskanie przeterminowanych należności Klienta, a dopiero w przypadku upływu określonego czasu Klient jest zobowiązany do zwrotu zaliczki (regres), o ile na spłatę przeterminowanych należności nie zostaną zaliczone środki otrzymane od innych kontrahentów (w ramach zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności)

DLA KOGO

Faktoring niepełny to rozwiązanie dla firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, posiadają wysoki poziom należności, chcą poprawić terminowość spłat swoich Kontrahentów, utrzymują stałą współpracę z Kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż.

KORZYŚCI

  • wcześniejsze uzyskanie środków ze zrealizowanych kontraktów,
  • poprawa płynności finansowej firmy i stabilizacja przepływów finansowych dzięki skróceniu okresu przepływu należności,
  • poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
  • wsparcie w zarządzaniu należnościami prowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl

LINIA PROGRESYWNA

Nowoczesna forma finansowania łącząca zalety finansowania Twoich należności oraz zapłaty za zobowiązania. 

SPRAWDŹ

FAKTORING PEŁNY

Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy

SPRAWDŹ

FAKTORING ODWROTNY

Należności na koncie Twoich dostawców na długo przed terminem ich płatności.

SPRAWDŹ

DATA FAKTORING

Dla przedsiębiorców charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych odbiorców

SPRAWDŹ

PAN EUROPEAN FAKTORING

Dla Grup kapitałowych posiadających przedsiębiorstwa ulokowane na terenie państw UE, dążących do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek powiązanych

SPRAWDŹ