FAKTORING ODWROTNY

FAKTORING ODWROTNY

Elastyczne finansowanie polegające na zapłacie za wszystkie bądź wybrane zobowiązania Klienta przez Faktora. Faktor działając w imieniu Klienta dokonuje spłaty zobowiązań do dostawcy usług bądź towarów, a Klient zobowiązany jest do zwrotu środków w określonym terminie. Koszty finansowania mogą być ponoszone zarówno przez Klienta jak i dostawcę.

DLA KOGO

Finansowanie przeznaczone dla przedsiębiorstw, szukających dodatkowego finansowania pozwalającego na zarządzanie płynnością finansową, limitami handlowymi u dostawców oraz terminowością dostaw.

KORZYŚCI

  • terminowe regulowanie zobowiązań, 
  • uzyskanie rabatów za wcześniejszą płatność,
  • wynegocjowanie korzystniejszych warunków cenowych za zakup towarów lub usług, 
  • otrzymanie dłuższych terminów płatności od dostawców w zamian za szybsze finansowanie,
  • budowanie wizerunku stabilnego płatnika.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl

LINIA PROGRESYWNA

Nowoczesna forma finansowania łącząca zalety finansowania Twoich należności oraz zapłaty za zobowiązania. 

SPRAWDŹ

FAKTORING PEŁNY

Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy

SPRAWDŹ

PAN EUROPEAN FAKTORING

Dla Grup kapitałowych posiadających przedsiębiorstwa ulokowane na terenie państw UE, dążących do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek powiązanych

SPRAWDŹ

DATA FAKTORING

Dla przedsiębiorców charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych odbiorców

SPRAWDŹ

FAKTORING NIEPEŁNY

Bezzwłoczne finansowanie należności wybranych odbiorców na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności na fakturze

SPRAWDŹ