FAKTORING PEŁNY

FAKTORING PEŁNY

Jest to forma faktoringu zapewniająca oprócz finansowania faktur, obsługę wierzytelności, raportowanie, wsparcie w ustaleniu poziomu limitu handlowego z kontrahentami, przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów przez Faktora w przypadku braku spłaty ze strony kontrahenta.

RODZAJE

  • Faktoring pełny z ubezpieczeniem Faktora,
  • Faktoring pełny z ubezpieczeniem Klienta,

DLA KOGO

Faktoring pełny (z ubezpieczeniem Klienta bądź Faktora) to rozwiązanie dla firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, posiadają wysoki poziom należności, chcą poprawić terminowość spłat swoich kontrahentów, utrzymują stałą współpracę z kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż oraz zależy im na wyeliminowaniu ryzyka braku płatności.

KORZYŚCI

Faktoring pełny zapewnia:

  • wcześniejsze uzyskanie środków ze zrealizowanych kontraktów,
  • poprawę płynności finansowej firmy i stabilizacja przepływów finansowych dzięki skróceniu okresu przepływu należności,
  • poprawę konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie Kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
  • wsparcie w zarządzaniu należnościami prowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję,
  • wsparcie Faktora w ustaleniu ryzyka współpracy z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami,
  • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów krajowych i zagranicznych,
  • preferencyjne warunki ubezpieczenia należności oraz ubezpieczenie wybranych kontrahentów w ramach polisy ubezpieczeniowej.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl

LINIA PROGRESYWNA

Nowoczesna forma finansowania łącząca zalety finansowania Twoich należności oraz zapłaty za zobowiązania. 

SPRAWDŹ

PAN EUROPEAN FAKTORING

Dla Grup kapitałowych posiadających przedsiębiorstwa ulokowane na terenie państw UE, dążących do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek powiązanych

SPRAWDŹ

DATA FAKTORING

Dla przedsiębiorców charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych odbiorców

SPRAWDŹ

FAKTORING NIEPEŁNY

Bezzwłoczne finansowanie należności wybranych odbiorców na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności na fakturze

SPRAWDŹ

FAKTORING ODWROTNY

Należności na koncie Twoich dostawców na długo przed terminem ich płatności.

SPRAWDŹ