LINIA PROGRESYWNA

LINIA PROGRESYWNA

Jest to nowoczesna forma finansowania łącząca zalety finansowania należności oraz zapłaty za zobowiązania Klienta. Pozwala na elastyczne zarządzanie środkami finansowymi i wykorzystanie ich zgodnie z zapotrzebowaniem. Wielkość limitu faktoringowego uzależniona jest od poziomu przelanych na zabezpieczenie wierzytelności, a cały proces obsługi transakcji odbywa się za pośrednictwem systemu e-Trade.

DLA KOGO

Produkt dedykowany dla Klientów, którzy posiadają wysoki poziom należności handlowych, dla których bardzo istotne jest zarządzanie terminowością dostaw oraz limitami handlowymi u dostawców.

KORZYŚCI

  • rabaty możliwe do uzyskania za wcześniejszą płatność,
  • poprawa płynności finansowej,
  • zabezpieczenie linii o charakterze kredytowym należnościami Klienta,
  • budowanie wiarygodności u Dostawców dzięki terminowym spłatom,
  • skuteczne negocjowanie terminów płatności,
  • unikatowe rozwiązanie systemowe.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl

FAKTORING PEŁNY

Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy

SPRAWDŹ

PAN EUROPEAN FAKTORING

Dla Grup kapitałowych posiadających przedsiębiorstwa ulokowane na terenie państw UE, dążących do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek powiązanych

SPRAWDŹ

FAKTORING ODWROTNY

Należności na koncie Twoich dostawców na długo przed terminem ich płatności.

SPRAWDŹ

DATA FAKTORING

Dla przedsiębiorców charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych odbiorców

SPRAWDŹ

FAKTORING NIEPEŁNY

Bezzwłoczne finansowanie należności wybranych odbiorców na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności na fakturze

SPRAWDŹ