OFERTA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Faktoring pełny

Finansowanie należności wybranych kontrahentów wraz z zabezpieczeniem ryzyka ich niewypłacalności.

Faktoring niepełny

Finansowanie należności wybranych kontrahentów przed upływem wyznaczonego terminu płatności.

Data faktoring

Produkt dla Klientów, którzy charakteryzują się szerokim portfelem drobnych kontrahentów.

Linia Progresywna

Forma finansowania łącząca zalety finansowania należności oraz zapłaty za zobowiązania Klienta.

OFERTA DLA KORPORACJI

Faktoring pełny

Finansowanie należności wybranych kontrahentów wraz z zabezpieczeniem ryzyka ich niewypłacalności.

Faktoring niepełny

Finansowanie należności wybranych kontrahentów przed upływem wyznaczonego terminu płatności.

Faktoring odwrotny

Produkt dla Klientów, którzy chcą uzyskać finansowanie dla swoich dostawców w oparciu o subrogację ustawową.

Data faktoring

Produkt dla Klientów, którzy charakteryzują się szerokim portfelem drobnych kontrahentów.

Linia Progresywna

Forma finansowania łącząca zalety finansowania należności oraz zapłaty za zobowiązania Klienta.

PanEuropean

Rozwiązanie dla europejskich grup kapitałowych, które dążą do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek powiązanych.