15.06.2020

NIEUCZCIWE DZIAŁANIA

Ostrzeżenie przed nieuczciwym działaniem

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach z domeny www.bgz-scpi.com rozsyłane są maile przez podmiot, który sugeruje swoje związki z naszą spółką. 
W związku z powyższym oświadczamy, iż BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. nie ma żadnych związków z tym podmiotem. 
Działania prawne w celu ochrony naszych interesów prawnych zostały już podjęte. 

____________________________________________________________

Dear Sir or Madam,
In recent days, the www.bgz-scpi.com domain has been used to send emails by an entity suggesting its relations with our company. 
In view of the above, we hereby declare that BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. is not associated with that entity in any manner whatsoever. 
We have already taken legal measures aimed at protecting our legal interests.