O-Faktoringu

O FAKTORINGU

CO TO JEST FAKTORING?

Faktoring to długookresowa współpraca, do której dochodzi w ramach umowy zawartej między dostawcą towarów – Faktorantem – a wyspecjalizowaną instytucją – Faktorem. Faktoring polega na nabywaniu przez Faktora wierzytelności w drodze przelewu (cesji) od Faktoranta, a następnie finansowaniu, zarządzaniu, windykacji miękkiej na życzenie Klienta, a także przejęciu ryzyka kredytu kupieckiego. Faktor nabywa wierzytelności pieniężne, pochodzące z transakcji handlowych udokumentowanych fakturami z odroczonym terminem płatności.

DLA KOGO FAKTORING?

Faktoring to rozwiązanie dla firm:

 • prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności (stosujących kredyty kupieckie),
 • posiadających wysoki poziom należności,
 • mających ograniczony kapitał własny lub wykorzystujących bieżące linie kredytowe,
 • utrzymujących stałą współpracę z kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż,
 • chcących poprawić terminowość spłat od swoich kontrahentów (współpracujących z kontrahentami opóźniającymi się w płatnościach),
 • poszukujących możliwości weryfikacji kontrahentów lub ich ubezpieczenia,
 • poszukujących elastycznego finansowania,
 • dynamicznie rozwijających się.

ZALETY FAKTORINGU

Co zyskujesz korzystając z produktów oferowanych przez BGŻ BNP Paribas Faktoring?

 • wcześniejsze pozyskanie środków z tytułu zrealizowanych kontraktów,
 • poprawę płynności finansowej firmy i stabilizację przepływów finansowych dzięki skróceniu okresu spływu należności,
 • poprawę konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności, 
 • swobodę decydowania dzięki możliwości planowania bieżących wpływów i wydatków,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów – Faktor, proponując Klientowi faktoring pełny w oparciu o ubezpieczenie należności, daje Klientom narzędzie, przy którym Klienci mają zabezpieczone ryzyko kredytu kupieckiego,
 • zabezpieczeniem faktoringu jest cesja należności.