OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest ważna dla Grupy BNP Paribas, która przyjęła w tym zakresie rygorystyczne zasady w swojej Karcie Ochrony Danych Osobowych, dostępnej pod adresem https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf oraz poniżej.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem poniższych informacji jest poinformowanie Państwa o danych osobowych dotyczących Państwa, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Państwu prawach, a także o sposobie, w jaki mogą Państwo te prawa wykonywać.

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych

Można się z nim skontaktować pisząc na adres iodo.faktoring@bnpparibas.pl lub listownie:

Inspektor Ochrony Danych
BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w stosownych przypadkach, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody oraz prawo do przekazania danych.

 

W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt:

  • na adres e-mail: iodo.faktoring@bnpparibas.pl;
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa;
  • w oddziale BNP Paribas Bank Polska S.A. (aktualna lista oddziałów jest dostępna na stronie https://www.bnpparibas.pl

Klauzula informacyjna BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o.

Klauzula informacyjna dla kontrahenta BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.