KARRIERA

KARIERA

 

Pracuj w międzynarodowej grupie finansowej i jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek faktoringowych w Polsce.

Co możemy Ci zaproponować?

Współpraca z ekspertami, pakiet benefitów, przyjazna atmosfera oraz work – life balance. Dołącz do zespołu profesjonalistów!

Wyślij aplikację na adres: rekrutacje.faktor@bnpparibas.pl

Do zgłoszenia załącz CV, List motywacyjny oraz umieść klauzulę następującej treści:

„Poniższa zgoda jest dobrowolna. Odmowa jej udzielenia nie wywołuje negatywnych skutków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211) przy ul. M. Kasprzaka 2, moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać ww. zgodę. Wiem również, że wycofanie ww. zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-211) przy ul. M. Kasprzaka 2 („Administrator”). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail iodo.faktoring@bnpparibas.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są do celu rekrutacji wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit c RODO). W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z Grupy BNP Paribas, a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Administratora). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.