WLADZE

WŁADZE

Zarząd BNP Paribas Faktoring

ML ZARZĄD


 

MARIUSZ ŁUKASIEWICZ – Prezes Zarządu

 

 

 

Kieruje bieżącą działalnością Spółki i pracami Zarządu. Sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Spółki – Departamentem Sprzedaży, Finansów i Administracji, Ryzyka, Obsługi Faktoringu, Inicjatyw Biznesowych i Wsparcia Klienta oraz Compliance. Nadzoruje relacje Spółki z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz spółkami z grupy BNP Paribas, w szczególności z Centrum Kompetencji Faktoringowych grupy. Działa zgodnie z prawnymi obowiązkami oraz uprawnieniami, a także zgodnie z regulaminem Spółki i decyzjami Rady Nadzorczej Spółki zależnej.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także MBA Academy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Leadership Academy Harvard University. Z bankowością i rynkami kapitałowymi związany od ponad 20 lat. W latach 2000– 2018 Dyrektor Zarządzający w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu Raiffeisen Bank Polska S.A. Kierowany przez Mariusza Łukasiewicza Faktoring w Raiffeisen Polbank, przez ponad dekadę zajmował czołowe pozycje na polskim rynku, obsługując niemal 25% rynku klientów faktoringowych w Polsce.  W tym samym czasie także i usługi Finansowania Handlu były notowane w rankingach w ścisłej czołówce banków w Polsce.

PN ZARZĄD

 

 

PAWEŁ NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

Nadzoruje Departament Sprzedaży, w tym jednostki odpowiedzialne za relacje z Klientami oraz analizę biznesową.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie bankowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od początku kariery związany z bankowością. Lata 2007-2013 przepracował w Raiffeisen Bank na stanowisku Specjalisty Faktoringowego i Specjalisty ds. Klientów Strategicznych. Ze spółką BNP Paribas Faktoring, związany jest od 2013 roku. Od 2015 kierował sprzedażą w segmencie dużych korporacji. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu spółki odpowiedzialnego za sprzedaż.

tk www

 

 

TOMASZ KLABISZ – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

Nadzoruje Dział Finansów i Administracji.

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z bankowością, najpierw w Dziale Księgowości w Fiat Bank Polska S.A. W latach 2003-2008 pracował w Danske Bank S.A. jako zastępca Głównego Księgowego, a następnie w Depfa Bank S.A. jako Główny Księgowy. W 2009 roku objął funkcję Dyrektora Działu Finansów Sygma Bank Polska S.A., natomiast w BNP Paribas GSC S.A.  sprawował obowiązki Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. W 2016 roku objął stanowisko Dyrektora Działu Rachunkowości Finansowej Personal Finance w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od czerwca 2017 roku pełni funkcję członka Zarządu BNP Paribas Faktoring. Jest członkiem ACCA oraz posiada certyfikat Ministra Finansów.

 

 

PK WWW 

 

PAWEŁ KACPRZAK – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

Nadzoruje Departament Inicjatyw Biznesowych i Rozwoju  Biznesu.

Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości rozpoczął w 1997 roku w BIG Banku. Zajmuje się faktoringiem od 20 lat. Zaczął karierę w 1998 roku w firmie Forin Sp. z o.o., niezależnej spółce faktoringowej. Od 2002 roku zajmował się faktoringiem dla przedsiębiorstw w Raiffeisen Banku. Od 2009 roku był odpowiedzialny za część komercyjną działalności faktoringowej banku Raiffeisen w Polsce – jednego z liderów rynku. Jest członkiem zarządu „Central Eastern Europen Chapter” w ramach International Factors Group.

EW ZARZAD

 

 

ELIZA WYRZYKOWSKA– CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

Nadzoruje Departament Obsługi Faktoringu.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych menedżersko-finansowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w faktoringu rozpoczęła w 2000 roku w niezależnej spółce faktoringowej Forin Sp. z o.o. Od 2003 roku związana z Raiffeisen Bank Polska, gdzie od 2011 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Doradztwa Faktoringowego w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu. Od listopada 2018 roku pełni funkcję członka Zarządu BNP Paribas Faktoring.

DD -ZARZAD

 

 

DOROTA DĄBALEWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

Nadzoruje Departament Ryzyka.

Absolwentka Wydziału ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Od początku kariery zawodowej związana z faktoringiem w obszarze oceny ryzka transakcji faktoringowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 roku w GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. (późniejszym SEB Commercial Finance SP. z o.o.). W latach  2010- 2015 pracowała jako Analityk kredytowy i Lider Zespołu przy strukturyzowaniu i monitoringu transakcji faktoringowych w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od 2016 roku Lider Zespołu Analityków Kredytowych w spółce BNP Paribas Faktoring. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Ryzyka, a obecnie również Członka Zarządu BNP Paribas Faktoring.