Faktoring co to jest i jak działa? Jakie są rodzaje faktoringu

O FAKTORINGU

Faktoring co to jest i jak działa?

Kredyt kupiecki z punktu widzenia kupującego jest najlepszym kredytem na świecie – za darmo, bez zabezpieczeń i udzielony przez firmę, z którą mam relacje handlowe. Ale dla sprzedającego który takiego kredytu udziela rodzi pewne konsekwencje.

Firma swoje zobowiązania handlowe oraz podatkowe musi płacić na bieżąco natomiast zapłatę od odbiory otrzyma dopiero po 30 czy 60 dniach. Powstaje też ryzyko czy odbiorca w ogóle zapłaci.

Aby zadbać o swoją płynność finansową oraz pozbyć się ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę warto zainteresować się faktoringiem.

Jak działa faktoring?

jak działa faktoring

Kto może skorzystać z faktoringu?

W zakresie faktoringu należnościowego:

 • Firmy z obrotami od 1 mln PLN,
 • Wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności 7-180 dni,
 • Niepowiązane z kontrahentami (kapitałowo, prawnie, osobowo i rodzinnie),
 • Bez ograniczeń co do cesji praw z wierzytelności przeznaczonych do faktoringu,
 • Bez zastrzeżeń prawa własności towaru w umowach łączących Klienta z odbiorcami (np. komis),
 • Dla przedsiębiorców, którzy szukają sposobu na zabezpieczenie się przed nierzetelnym kontrahentem,
 • Dla przedsiębiorstw chcących zniwelować ryzyko powstawania zatorów płatniczych,
 • Właścicieli firm poszukujących metody na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji.

W zakresie faktoringu zakupowego (odwrotnego):

 • Firmy z obrotami od 10 mln PLN,
 • Szukających sposobów zapłaty swoich faktur wystawianych przez dostawców,
 • Szukających możliwości otrzymania skonta za przedterminową spłatę faktury,
 • Szukających możliwości wydłużenia terminów spłaty swoich faktur wystawianych przez dostawców.

Czym się różni faktoring od kredytu?

Przewagi faktoringu nad kredytem:

 • Źródłem spłaty finansowania jest odbiorca, źródłem spłaty kredytu jest kredytobiorca,
 • Jednoznaczne odniesienie kosztów faktoringu do marży handlowej,
 • Jego mechanizm pozwala na zwiększenie konkurencyjności, dzięki możliwości oferowania kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
 • Pozwala na skuteczniejsze zarządzanie wierzytelnościami i obniżenie kosztów administracyjnych,
 • W przeciwieństwie do kredytu obrotowego nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń,
 • Nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje faktoring?

Koszt faktoringu jest uzależniony głównie od trzech cech: wysokości limitu, terminu płatności faktury oraz rodzaju faktoringu (czy obejmuje przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy).

W BNP Paribas Faktoring dbamy o to, żeby polityka cenowa była jak najprostsza oraz jak najbardziej elastyczna.

Jeżeli zależy Ci na przewidywalności warto zainteresować się ofertą abonamentową – co miesiąc płacisz abonament i jest to jedyny, z góry znany, koszy który ponosisz. A z limitu korzystasz wedle swojego uznania.

Jeżeli zależy Ci na elastyczności i transparentności warto wybrać ofertę z jedną prowizją od sfinansowanej faktury (All-In). Raz do roku płacisz prowizję przygotowawczą naliczoną od przyznanego limitu, a potem już tylko prowizję od finansowanej faktury. Prowizja ta jest uzależniona od wysokości limitu oraz przejęcia ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę. W przypadku faktoringu niepełnego wynosi:

 1. Dla firmy z obrotami 1-4 mln PLN rocznie od 1% do 1,5% za 30 dni, a w przypadku faktoringu pełnego od 2% do 2,5% za 30 dni.
 2. Dla firmy z obrotami 4-60 mln PLN rocznie od 0,4% do 0,6% za 30 dni, a w przypadku faktoringu pełnego od 0,7% do 0,8% za 30 dni.
 3. Dla firmy z obrotami powyżej 60 mln PLN rocznie od 0,1% za 30 dni, a w przypadku faktoringu pełnego od 0,2% za 30 dni.

Bez odsetek, bez opłat dodatkowych.

Porównując oferty różnych firm faktoringowych i banków, warto sprawdzić, czy nie występują dodatkowe opłaty stałe lub opłaty za wypowiedzenie umowy.

Rodzaje faktoringu

Faktoring niepełny

Opis działalności Klienta:

Prowadzę firmę od kilku lat. Korzystam z kredytów, które oferuje mój bank. Firma stale się rozrasta i potrzebuję większego wsparcia finansowego. Mógłbym sprzedawać więcej do moich odbiorców, ale niestety wymagają oni ode mnie dłuższych terminów płatności. Mnie zaś zależy na szybkim spływie należności.

Jaki instrument finansowy zapewni mi płynność finansową oraz rozwiąże problem terminów płatniczych jakich wymagają ode mnie moi odbiorcy? 

Najlepszym rozwiązaniem odpowiadającym powyższym potrzebom będzie faktoring niepełny. Polega on na wykupie wierzytelności Klienta poprzez wypłacanie zaliczki na rzecz Klienta oraz obsłudze administracyjnej należności scedowanych na Faktora (np. rozliczenia spłat, monitoring). W przypadku braku zapłaty za wierzytelność od Kontrahenta Faktor w pierwszej kolejności podejmuje działania w stosunku do Kontrahenta mające na celu odzyskanie przeterminowanych należności, a w przypadku upływu określonego czasu (prolongaty) dokonuje regresu do Klienta.

Warto pamiętać, że faktoring to nie tylko finansowanie, lecz kompleksowa usługa wspomagająca zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. W standardzie usług oferowanych przez Faktora znajdują się następujące usługi dodatkowe:

 • Administrowanie wierzytelnościami Klienta (m.in. monitorowanie terminowości spłat dokonywanych przez kontrahentów),
 • Rozliczanie (m.in. prowadzenie rachunków faktoringowych Klienta i kontrahentów, rozliczanie w dniu spłaty należności przez kontrahenta każdej faktury, generowanie raportów dot. rozliczeń wierzytelności),
 • Monitorowanie płatności (m.in. monitowanie telefoniczne, dochodzenie na drodze sądowej, nadzór nad egzekucją.

Korzyści:

 • Wcześniejsze uzyskanie środków ze zrealizowanych dostaw/wykonanych usług,
 • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • Poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności i możliwości zwiększenia wolumenu sprzedaży.

Faktoring pełny z polisą faktora

Opis działalności Klienta:

Zapewniłem moim kontrahentom dłuższe terminy płatności, sprzedaż dynamicznie rośnie. Niestety co raz częściej niektórzy z kontrahentów płacą ze znacznym opóźnieniem co wiąże się z koniecznością prowadzenia przez moją firmę działań windykacyjnych. Pojawiła się również możliwość rozpoczęcia współpracy z nowymi odbiorcami, którzy oczekują sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty. Nie mam pewności co do ich wiarygodności.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed nierzetelnymi kontrahentami i jak poprawić bezpieczeństwo wejścia na nowe rynki?

Najlepszym rozwiązaniem na powyższe potrzeby będzie faktoring pełny występujący w dwóch wariantach: z polisą ubezpieczeniową Klienta lub Faktora.

Faktoring pełny z polisą ubezpieczeniową Faktora  to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie posiadają własnego ubezpieczenia należności handlowych, a dostrzegają ryzyko braku zapłaty przez odbiorcę. Jest to forma faktoringu zapewniająca oprócz finansowania wierzytelności obsługi należności Klienta, przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników krajowych i zagranicznych.

Korzyści:

 • Przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników krajowych i zagranicznych,
 • Możliwość uzyskania limitu dla kontrahenta w faktoringu pełnym do 200 tys. PLN w ciągu 24 godzin,
 • Wcześniejsze uzyskanie środków za zrealizowane dostawy,
 • Poprawa płynności finansowej firmy  dzięki skróceniu terminów spłaty  należności,
 • Poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaproponowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
 • Wsparcie Faktora w ustaleniu ryzyka współpracy z nowymi i dotychczasowymi Klientami,
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia należności,
 • Możliwość ubezpieczenia wybranych odbiorców. 

Faktoring pełny z polisą Klienta

Opis działalności Klienta:

Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów zawarłem polisę ubezpieczenia należności. Chciałbym skorzystać z faktoringu pełnego, ale zachowując posiadaną polisę.

Czy istnieje możliwość, aby umowa faktoringu pełnego oparta była na mojej polisie ubezpieczeniowej?

Jeżeli Klient posiada własną polisę ubezpieczenia należności może ją wykorzystać w ramach umowy faktoringu pełnego z polisą Klienta.

Umowa faktoringu pełnego z polisą Klienta jest umową bez regresu z zastrzeżeniem, że Faktor ma prawo regresu do Klienta na kwotę sfinansowaną, a niepokrytą odszkodowaniem z polisy ubezpieczenia należności Klienta.

W ramach zawartych przez Klienta polis ubezpieczenia należności, Faktor przejmuje ryzyko do poziomu określonego w polisie Klienta. Administrowanie polisą ubezpieczeniową w całości pozostaje po stronie Klienta.

Warto pamiętać, że Klient zobowiązany jest zawsze poinformować swojego ubezpieczyciela o zawarciu umowy faktoringowej, której podstawą jest cesja należności.

Korzyści:

 • Przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników krajowych i zagranicznych,
 • Wcześniejsze uzyskanie środków za zrealizowane dostawy,
 • Poprawa płynności finansowej firmy  dzięki skróceniu terminów przepływu należności,
 • Poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaproponowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności.

Faktoring krajowy i eksportowy

Opis działalności Klienta:

Dzięki faktoringowi pełnemu ustabilizowałem współpracę ze swoimi odbiorcami w kraju.

Czy te same rozwiązania mógłbym wykorzystać, by zagwarantować sobie bezpieczeństwo i płynność we współpracy z kontrahentami zagranicznymi?

Tak, usługi finansowania krótkoterminowego poprzez faktoring eksportowy pozwalają na wykup faktur wystawionych kontrahentom zagranicznym. Może mieć on formę faktoringu niepełnego i pełnego. Finansowanie odbywa się w walucie w jakiej została wystawiona faktura co eliminuje ryzyko związane z różnicami kursowymi.

Natomiast faktoring krajowy to usługa, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający kontrahentów zarejestrowanych oraz współpracujących ze sobą na terenie Polski. Warto wspomnieć, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą także korzystać z dedykowanego narzędzia, jakim jest mikrofaktoring. Zaletą tej metody jest możliwość finansowania faktur na niewielkie kwoty.

Odpowiedni dobór faktoringu pozwala na utrzymanie płynności finansowej biznesu

Korzyści:

 • Poprawa płynności finansowej firmy,
 • Poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
 • Wsparcie w zarządzaniu należnościami prowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję,
 • Możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Data faktoring

Opis działalności Klienta:

Prowadzę sprzedaż do wielu odbiorców, którzy dokonują pojedynczych płatności za wiele faktur co wiąże się z koniecznością uzyskania specyfikacji do przelewów w celu ich rozksięgowania. Moje dotychczasowe doświadczenia z faktoringiem na takim portfelu wiązały się z opóźnieniami z tytułu rozliczeń, dokonywaniem podwójnych rozliczeń na potrzeby własne oraz faktora.

Czy istnieje rozwiązanie, w którym portfel o takiej charakterystyce będzie płynnie obsługiwany w ramach faktoringu?

Odpowiedzią na takie wyzwanie jest data faktoring. Jest to innowacyjna i unikatowa forma rozliczeń dedykowana dla Klientów z dużą liczbą odbiorców, gdzie specyfika rozliczeń z kontrahentami ma najwyższy priorytet. Jest przeznaczona dla Klientów wystawiających dużą liczbę faktur. Klient przesyła okresowo pliki z danymi dot. portfela odbiorców faktoringowych bezpośrednio do systemu faktora.

Data faktoring może przyjmować formę faktoringu niepełnego lub faktoringu pełnego oraz obejmować kontrahentów krajowych i zagranicznych

Korzyści:

 • Unikatowa forma wymiany danych między Klientem a Faktorem,
 • Rozliczanie poprzez porównanie sald księgowych,
 • Obsługę nawet do kilku tysięcy kontrahentów,
 • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa dzięki skróceniu przepływu należności,
 • Zachowanie pełnej kontroli nad rozliczeniami z odbiorcami,
 • Minimum formalności – elektroniczny transfer danych,
 • Brak outsourcingu rozliczeń,
 • Brak ingerencji w rozliczenia z odbiorcami,
 • Monitorowanie płatności i windykacja po stronie Klienta,
 • Możliwość zwiększenia kredytu kupieckiego,
 • Możliwość skrócenia terminów płatności,
 • Możliwość uzyskania wyższych rabatów za wcześniejszą płatność.

Faktoring zakupowy (odwrotny)

Opis działalności Klienta:

Dostawcy mojej firmy niechętnie chcą rozmawiać o dłuższych terminach płatności. Równocześnie oferują mi rabaty za wcześniejsze płatności.

Czy istnieje instrument, dzięki któremu mógłbym uzyskać rabaty oraz wydłużyć terminy spłaty?

Poprzez faktoring zakupowy (nazywany również „odwrotnym”) można rozwiązać oba powyższe problemy.. Firma faktoringowa płaci za zobowiązania wynikające z faktur zakupowych Klienta do jego kontrahentów. Dzięki temu Klient ma możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy poprzez uzyskanie rabatów za terminowe lub przed terminowe regulowanie faktur. Dodatkowo Klient uzyskuje wydłużony termin spłaty danej faktury do Faktora.

Korzyści:

 • Wydłużenie terminów spłaty faktur zakupowych do dostawców,
 • Możliwość uzyskania skont / rabatów za wcześniejszą płatność za fakturę,
 • Poprawa konkurencyjności poprzez możliwość elastycznego regulowania płatności do dostawców,
 • Możliwość wynegocjowania korzystnych warunków cenowych w zamian za zakup towarów i usług,
 • Terminowe regulowanie zobowiązań.

   

  Faktoring importowy

  Opis działalności Klienta:

  Faktoring odwrotny zapewnia szereg korzyści. Natomiast większa część moich zakupów dokonywana jest od zagranicznych kontrahentów zlokalizowanych na obszarze różnych kontynentów. Wymagają ode mnie krótkich terminów płatności, a dodatkowo dokonuję od nich częstych zakupów co wiążę się z wysokimi kosztami przelewów zagranicznych.

  Czy istnieje produkt, który pozwoli mi na elastyczną obsługę płatności do kontrahentów zagranicznych, a zarazem ograniczy koszty przelewów zagranicznych?

  Odpowiedzią na takie potrzeby jest faktoring importowy, w którym firma faktoringowa płaci za zobowiązania wynikające z faktur zakupowych Klienta do jego zagranicznych kontrahentów. Przy tej formie finansowania Klient nie ponosi kosztów przelewów zagranicznych.

  Dzięki temu Klient ma możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy poprzez uzyskanie rabatów za terminowe lub przed terminowe regulowanie faktur. Dodatkowo Klient uzyskuje wydłużony termin spłaty danej faktury do Faktora.

  Korzyści:

 • Wydłużenie terminów spłaty faktur zakupowych do zagranicznych dostawców,
 • Możliwość uzyskania skont / rabatów za wcześniejszą płatność za fakturę,
 • Poprawa konkurencyjności poprzez możliwość elastycznego regulowania płatności do zagranicznych kontrahentów,
 • Możliwość wynegocjowania korzystnych warunków cenowych w zamian za zakup towarów i usług,
 • Terminowe regulowanie zobowiązań.

Faktoring dla małych firm

Opis działalności Klienta:

Jestem mikroprzedsiębiorcą i prowadzę swoją firmę od 1,5 roku. Dokonuje powtarzalnej sprzedaży z odroczonym terminem do stałej grupy kontrahentów. Potrzebuję szybkiego dostępu do zamrożonej gotówki oraz profesjonalnego wsparcia w obsłudze należności w zakresie monitoringu i raportowania. Rozważam też ubezpieczenie należności, ale nie chciałbym ponosić kosztów ubezpieczenia od całego obrotu.

Czy faktoring jest dla mnie?

BNP Paribas Faktoring posiada ofertę zapewniającą całe spektrum rozwiązań dla przedsiębiorców z sektora mikro w zakresie faktoringu pełnego i niepełnego. Poniżej przedstawiamy minimalne kryteria jakie należy spełnić chcąc skorzystać z oferty.

Dla kogo:

 • Minimalna wysokość limitu 100 tys. zł (lub równowartość w innej walucie),
 • Minimalny obrót roczny powyżej 1 mln za rok ubiegły,
 • Forma księgowości KPiR  i pełna księgowość,
 • Minimalny okres prowadzenia działalności operacyjnej 1,5 roku,
 • Firm prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności,
 • Posiadających zamrożone środki w należnościach od kontrahentów,
 • Dla firm, które chcą poprawić swoją płynność finansową,
 • Utrzymujących stałą współpracę z kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż,
 • Chcących poprawić terminowość spłat od swoich kontrahentów, (współpracujących z kontrahentami opóźniającymi się w płatnościach),
 • Firm ,które chcą zabezpieczyć się przed ryzkiem braku zapłaty przez swoich odbiorców,
 • Dla firm mających ograniczony kapitał własny,
 • Chcących podnieść swoją konkurencyjność poprzez zaproponowanie swoim odbiorcom dłuższych terminów płatności.

Korzyści:

 • Szybki dostęp do gotówki – pieniądze za wystawioną FV na rachunku w 1h,
 • Bezpieczeństwo - przejęcie ryzyka niewypłacalności, kontrahenta/ubezpieczenie należności w przypadku faktoringu pełnego z polisą faktora,
 • Poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie swoim kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
 • Brak twardych zabezpieczeń - zabezpieczeniem faktoringu jest cesja należności i weksel,
 • Brak opłat od niewykorzystanego limitu – Klient korzysta tylko wtedy kiedy ma potrzebę,
 • Nowoczesny system do obsługi faktoringu - e-trade.

Międzynarodowe rozwiązania dla dużych firm

Opis działalności Klienta:

Jesteśmy dużą korporacją działającą na terenie kilku krajów Unii Europejskiej. Chcemy skorzystać z jednolitego schematu finansowego w postaci faktoringu, z którego mogłyby korzystać wybrane nasze spółki. Chcemy zachować centralne zarządzanie oraz nadzór finansowy, a zarazem chcemy dać możliwość lokalnej obsługi operacyjnej spółkom z naszej grupy.

Czy istnieje usługa faktoringowa odpowiadająca na powyższe potrzeby międzynarodowej grupy kapitałowej?

Multi-Local to produkt faktoringowy koordynowany centralnie i realizowany lokalnie. Dedykowany jest firmom międzynarodowym, które poszukują nowoczesnych rozwiązań pozwalających na skoordynowane zarządzanie transakcją z zachowaniem lokalnej obsługi umowy. W tego typu rozwiązaniu, na poziomie centralnym, Klientom udostępniany jest Multi-Local Web Portal umożliwiający zarządzanie majątkiem całej grupy, zaś spółki-córki otrzymują dostęp do lokalnych platform faktoringowych.

Korzyści:

 • Usługa lokalna o globalnym zasięgu,
 • Zdecentralizowane podejście,
 • Lokalne kontrakty pomiędzy podmiotami BNP Paribas Faktoring oraz spółkami zależnymi Klienta,
 • Wsparcie w zakresie usprawnienia komunikacji oraz centralizacji obsługi produktu.

Opis działalności Klienta:

Jesteśmy dużą korporacją działającą na terenie kilku krajów Unii Europejskiej. Chcemy skorzystać z jednolitego schematu finansowego w postaci faktoringu, z którego mogłyby korzystać wybrane nasze spółki. Chcemy, aby usługa była zarządzana centralnie, a nadzorem finansowym oraz obsługą operacyjną zajmowała się dedykowana jednostka w ramach naszej grupy.

Czy istnieje usługa faktoringowa, która pozwoliłaby na scentralizowaną obsługę i zarządzanie wielu umów w zakresie międzynarodowej grupy kapitałowej?

Paneuropean to usługa faktoringowa dedykowana dla grup kapitałowych posiadających przedsiębiorstwa ulokowane na terenie Unii Europejskiej, poza granicami Polski, dążących do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek powiązanych. Płatności od dłużników firm objętych transakcją kierowane są na rachunki Faktora prowadzone w poszczególnych krajach lub na rachunki Klientów prowadzone w bankach należących do Grupy BNP Paribas.

Usługi faktoringowe mogą być świadczone w formie faktoringu pełnego, niepełnego oraz odwrotnego.

 

Korzyści:

 • Jeden system oraz jedno centrum kontaktu,
 • Elastyczne finansowanie,
 • Poprawa wskaźników finansowych, zwiększenie zdolności kredytowej,
 • Pomoc w windykacji należności,
 • Kontrolowane przepływy pieniężne umożliwiające lepsze prognozowanie,
 • Możliwość uzyskania większych opustów u dostawców dzięki wcześniejszej spłacie swoich zobowiązań, wzmocnienie relacji biznesowych,
 • Pomoc w selekcji i ustaleniu ryzyka współpracy z kontrahentami.
 • Dostosowanie warunków transakcji do specyfiki Klienta (np. branża, sezonowość),
 • Dostęp on-line, 24/h, 7 dni w tygodniu,
 • Możliwość generowania raportów na żądanie.

Faktoring to kompleksowa usługa odpowiadająca na potrzeby przedsiębiorstw usługowo-handlowych i produkcyjnych działających w każdym segmencie na rynkach lokalnych i zagranicznych. Wszędzie tam, gdzie pojawia się faktura, a zwłaszcza faktura i termin znajdzie się miejsce na rozwiązanie w postaci faktoringu, które przyspieszy płatność od odbiorcy lub do dostawcy.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek co warto wiedzieć na temat faktoringu.

 

Co to jest limit faktoringowy?

Jednym z kluczowych parametrów występujących w faktoringu jest limit faktoringowy, nazywany również limitem globalnym. Jest to maksymalna wysokość, do której BNP Paribas Faktoring wypłaca zaliczki. Limit faktoringowy ma charakter odnawialny, ponieważ każda spłata dokonana przez kontrahenta powoduje odnowienie dostępnego limitu.

Co to jest sublimit faktoringowy?

W ramach analizy kredytowej wyznaczane są również tzw. sublimity na poszczególnych kontrahentach.

Jest to maksymalna wartość faktur finansowanych przez Faktora na danego kontrahenta w danym momencie.

Suma poszczególnych sublimitów może być wielokrotnie większa niż wartość limitu globalnego.

Wyznaczenie wysokości limitu faktoringowego

Głównymi czynnikami, które mają wpływ na wysokość limitu faktoringowego jest kondycja finansowa Klienta oraz jakość portfela wierzytelności, innymi słowy historia płatnicza. Nie bez znaczenia jest również to czy i w jakiej wysokości Klient ma już zaciągnięte kredyty i faktoringi. Wyznaczenie wysokości limitu faktoringowego zawsze odbywa się poprzez jego dostosowanie do bieżącego salda należności, czyli tego, ile kontrahenci mają Klientowi do spłacenia środków i jak wyglądało to wcześniej.

Warto podkreślić, że w przypadku faktoringu pełnego ubezpieczonego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności, faktorzy posługują się decyzją ubezpieczycieli i zwykle odzwierciedlają w umowie faktoringowej limity jakie zostały przyznane przez taką instytucję.

Minimalna wartość limitu o jaką może ubiegać się Klient w BNP Paribas Faktoring to jest to 100 tys. PLN.

Waluta limitu

Limit może być przyznany w różnych walutach. W transakcji faktoringu nie ma ryzyka różnic kursowych, ponieważ finansowanie odbywa się w walucie faktury.

Umowa faktoringowa

Na umowę faktoringową składa się zazwyczaj regulamin, umowa oraz załączniki do umowy, czasem występuje również odrębny regulamin do systemu faktoringowego.

Jakie zapisy należy wziąć pod lupę?

 1. Przedmiot umowy. Podstawowymi usługami świadczonymi przez Faktora na rzecz Klienta jest finansowanie faktur, ewidencjonowanie rozliczeń w systemie faktoringowym oraz monitoring spłat. W przypadku faktoringu pełnego, nazywanego także bez regresu, dodatkowo występuje przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.
 2. Okres obowiązywania umowy. Umowa faktoringowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Ten pierwszy przypadek oznacza, że po upływie terminu obowiązywania umowy wymagane jest zawarcie aneksu między Klientem a faktorem, aby móc kontynuować dalszą współpracę

  Większość umów w BNP Paribas Faktoring to umowy na czas nieokreślony, które nie wymagają od Klienta zawarcia aneksu w rocznicę podpisania umowy.

 3. Cesja wierzytelności. Umowa faktoringowa opiera się na tzw. cesji wierzytelności, która jest podstawowym zabezpieczeniem umowy faktoringowej. To oznacza, że Klient przelał na faktora prawa do wszystkich wierzytelności (istniejących i przyszłych), w stosunku do kontrahentów (odbiorców naszego Klienta) włączonych do umowy faktoringowej. Kontrahenci z kolei zostaną o tym powiadomieni za pomocą tzw. zawiadomienia o cesji. Od tego momentu kontrahenci zobowiązani są kierować wszystkie płatności za faktury Klienta na wskazany przez faktora rachunek.
 4. Korzystanie z limitu faktoringowego. W BNP Paribas Faktoring Klient sam decyduje, które z faktur chce sfinansować, a których nie. Nie ma też wymogu dotyczącego minimalnego poziomu wykorzystania limitu faktoringowego.
 5. Dokumenty wymagane do wypłaty zaliczki. Przekazanie faktury do sfinansowania zazwyczaj nie wiąże się z koniecznością przekazania żadnych dokumentów czy przesyłania skanu faktur. Odbywa się to elektronicznie za pomocą dedykowanego do obsługi faktoringu systemu.
 6. Obsługa umowy faktoringowej. System faktoringowy jest podstawowym narzędziem Klientów do obsługi umowy faktoringowej. Klienci BNP Paribas Faktoring mają bezpłatny dostęp do systemu faktoringowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zaś wypłata środków odbywa się w dni robocze w godz. 08:00-16:00.
 7. Rozwiązanie umowy. To niezwykle istotny aspekt każdej umowy tj. zasady wyjścia z niej. Należy przy tym zwrócić uwagę jaki jest okres wypowiedzenia oraz czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

System faktoringowy eTrade

System faktoringowy oferowany przez BNP Paribas Faktoring pozwala zarządzać całym cyklem życia należności niezależnie od posiadanego produktu (faktoring pełny z polisą Klienta, faktoring pełny z polisą faktora, faktoring niepełny, faktoring odwrotny).

Logowanie do systemu jest możliwe po uruchomieniu umowy, hasło oraz login są wysłane do Klienta wraz z instrukcją pierwszego logowania. Zapewniamy też Klientowi szkolenie prowadzone przez opiekuna umowy. Dajemy Klientom możliwość monitorowania na bieżąco procesu związanego z finansowaniem faktur i rozliczania spłat dodając szereg ciekawych rozwiązań i funkcjonalności.

System faktoringowy umożliwia:

 • Szybkie i wygodne wprowadzanie faktur nawet przy ich znacznej liczbie dzięki funkcji importu faktur,
 • Generowanie raportów ułatwiających rozliczenia księgowe,
 • Posiadanie pełnego wglądu w rozliczenia wierzytelności i monitorowanie bieżącego wykorzystania limitu globalnego umowy jak i limitów poszczególnych dłużników/dostawców,
 • Możliwość pobierania dokumentów elektronicznych w tym zawiadomień o cesji, faktur kosztowych, listy kontrahentów),
 • Samodzielne zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników;
 • Dokonywanie zmian w zakresie listy kontrahentów w tym dodawanie nowych dłużników do umowy,
 • Kontrolowanie na bieżąco kosztów związanych z funkcjonowaniem umowy,
 • Łatwe zarządzanie umowami, nawet w przypadku posiadania różnych kontraktów,
 • Sprawdzanie stanu zaangażowania i monitorowania terminowości spłat faktur.

Wypłata zaliczki odbywa się w sposób automatyczny. Po zleceniu finansowania środki zostają przekazane na rachunek bieżący do dwóch godzin. Wykupy są realizowane w przedziale czasowym 8.00 – 16.00. Zasilenie rachunków następuje po każdej pełnej godzinie.

Dążymy do pełnej automatyzacji zachodzących procesów przez kojarzenie przychodzących płatności z należnościami. Pozwala to znacznie skrócić czas dokonywanych rozliczeń. Spłaty rozliczane są tego samego dnia, w którym wpłynęły środki.

Dlaczego warto wybrać faktoring w BNP Paribas?

Powody:

 • Należymy do Grupy BNP Paribas Factoring – lidera rynku europejskiego w faktoringu obecnego w 15 krajach na świecie,
 • Jesteśmy drugim największym faktorem na rynku polskim zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów,
 • Ponad 90% naszych Klientów jest zadowolonych ze współpracy z naszymi Specjalistami Faktoringowymi,
 • Mamy prostą i czytelną politykę cenową,
 • Zapewniamy bezpieczną i szybką obsługę transakcji faktoringowych dzięki systemowi faktoringowemu,
 • Oferujemy szeroki wachlarz produktów faktoringowych dedykowanych małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, zarówno krajowym jak i zagranicznym, dostosowanych do ich potrzeb,
 • Gwarantujemy szybki dostęp do gotówki,
 • Zapewniamy najszerszy na rynku dostęp do ubezpieczenia,
 • Możliwość uzyskania limitu dla kontrahenta w faktoringu pełnym do 200 tys. PLN w ciągu 24 godzin.