PAN EUROPEAN FAKTORING

PAN EUROPEAN FAKTORING

Produkt dedykowany dla Grup kapitałowych posiadających przedsiębiorstwa ulokowane na terenie więcej niż jednego państwa Unii Europejskiej, dążących do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek powiązanych. Płatności od dłużników firm objętych transakcją kierowane są na rachunki Faktora prowadzone w poszczególnych krajach lub na rachunki Klientów prowadzone w bankach należących do Grupy BNP Paribas. Struktura i cel finansowania oparta jest o ocenę ryzyka przeprowadzoną przez Spółkę Faktoringową oraz relacje z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. w Polsce.

Usługi faktoringowe mogą być świadczone w formie faktoringu pełnego, niepełnego oraz odwrotnego.

DLA KOGO

Produkt przeznaczony jest dla firm, dążących do jednolitego podejścia do faktoringu dla wszystkich spółek należących do grupy kapitałowej, których podmioty powiązane prowadzą działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim UE.

KORZYŚCI

Oprócz standardowych korzyści płynących z usług faktoringowych Pan-European dodatkowo zapewnia:

  • jedną umowę, 
  • jeden system,
  • jeden sposób zarządzania należnościami,
  • jedno centrum kontaktu jednocześnie gwarantuje wsparcie lokalnego opiekuna każdej transakcji oraz umożliwia zawieranie umów zgodnie z wymogami prawnymi danego rynku.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl

LINIA PROGRESYWNA

Nowoczesna forma finansowania łącząca zalety finansowania Twoich należności oraz zapłaty za zobowiązania. 

SPRAWDŹ

FAKTORING PEŁNY

Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy

SPRAWDŹ

FAKTORING ODWROTNY

Należności na koncie Twoich dostawców na długo przed terminem ich płatności.

SPRAWDŹ

DATA FAKTORING

Dla przedsiębiorców charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych odbiorców

SPRAWDŹ

FAKTORING NIEPEŁNY

Bezzwłoczne finansowanie należności wybranych odbiorców na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności na fakturze

SPRAWDŹ