DATA FAKTORING

DATA FAKTORING

Jest to innowacyjna i unikatowa forma faktoringu dedykowana dla Klientów charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych kontrahentów, gdzie specyfika rozliczeń z kontrahentami ma najwyższy priorytet. W tym przypadku całość rozliczeń pozostaje po stronie Klienta. Data faktoring może przyjmować formę faktoringu niepełnego lub faktoringu pełnego.

DLA KOGO

Przeznaczony dla Klientów charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych kontrahentów, wystawiających dużą liczbę faktur, prowadzących własny dział księgowości utrzymujący wysoki standard sprawozdawczości finansowej.

KORZYŚCI

Data Faktoring zapewnia przede wszystkim:

  • wcześniejsze uzyskanie środków ze zrealizowanych dostaw,
  • poprawę płynności finansowej firmy i stabilizację przepływów finansowych dzięki skróceniu okresu przepływu należności,
  • poprawę konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
  • wsparcie Faktora w ustaleniu ryzyka współpracy z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami,
  • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów krajowych i zagranicznych,
  • unikatową formę wymiany danych między Klientem a Faktorem,
  • rozliczanie poprzez porównanie sald księgowych,
  • od stu do kilku tysięcy kontrahentów objętych obsługą.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl

FAKTORING PEŁNY

Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy

SPRAWDŹ

LINIA PROGRESYWNA

Nowoczesna forma finansowania łącząca zalety finansowania Twoich należności oraz zapłaty za zobowiązania. 

SPRAWDŹ

FAKTORING NIEPEŁNY

Bezzwłoczne finansowanie należności wybranych odbiorców na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności na fakturze

SPRAWDŹ