FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Ten system nie jest przeznaczony do obsługi reklamacji handlowych, które są obsługiwane w specjalnych odrębnych kanałach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System zgłaszania nieprawidłowości w Grupie BNP Paribas

Firma BNP Paribas Group zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów, oraz egzekwowania zasad określonych w Kodeksie Postępowania Grupy.

Za system zgłaszania nieprawidłowości w BNP Paribas odpowiada dział ds. etyki zawodowej (Professional Ethics) w ramach pionu zgodności z przepisami (Compliance).

System zgłaszania nieprawidłowości dostępny na tej stronie umożliwia zgłaszanie informacji o przestępstwach lub wykroczeniach, zagrożeniach lub naruszeniach interesu publicznego, a także zgłaszanie naruszeń lub prób ukrycia naruszeń obowiązującego i wiążącego prawa (przepisów, regulacji itp.) lub naruszeń Kodeksu Postępowania Grupy.

Zgłoszenia nieprawidłowości są rozpatrywane przez niezależnych ekspertów (tzw. Referentów) w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Sygnaliści (zgłaszający) mają zapewnioną ochronę przed działaniami odwetowymi, przewidzianą w procedurze Grupy BNP Paribas.

Każde nadużycie systemu zgłaszania nieprawidłowości może narazić osobę dokonującą zgłoszenia na sankcje dyscyplinarne lub postępowanie karne.

BNP Paribas Faktoring zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w związku z przyjmowaniem i procesowaniem Twojego zgłoszenia.  Więcej informacji o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane znajdziesz na naszej stronie internetowej.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Kiedy uznasz, że nastąpiło naruszenie prawa lub Kodeksu Postępowania BNP Paribas, bądź w przypadku zagrożenia dla, lub naruszenia interesu publicznego.

Jak należy dokonać zgłoszenia?

Jeśli jesteś zewnętrzną osobą trzecią, skorzystaj z formularza dostępnego na tej stronie. Jeśli jesteś pracownikiem (wewnętrznym lub zewnętrznym), powinieneś skorzystać z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych na stronie AWATAR.

Czy mogę zachować anonimowość?

Tak, zgłoszenie może być anonimowe, chyba że jest to prawnie zabronione. Zalecamy jednak podanie swoich danych kontaktowych, co umożliwi Referentowi kontakt z Tobą.

Czy otrzymam informacje zwrotne na temat mojego zgłoszenia?

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie jego otrzymania. Następnie poinformujemy Cię o postępach w procesie rozpatrywania Twojego zgłoszenia, oraz o wynikach postępowania wyjaśniającego.

Czy zostanie mi zapewniona poufność?

Tak, Referenci są przeszkoleni w zakresie poufnej obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach i podejmują odpowiednie działania w tym celu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 


KIEDY WYSTĄPIŁA SYTUACJA?

Referent z obszaru zasobów ludzkich (HR) lub obszaru zgodności z przepisami (Compliance) niezwłocznie skontaktuje się z Tobą w celu zebrania dokładnych i faktycznych informacji, oraz powiązanych dokumentów.

Zebrane dane są wykorzystywane przez BNP Paribas Group w celu obsługi zgłoszenia.
Pola oznaczone (*) są obowiązkowe. Więcej informacji o wykorzystywaniu Twoich danych i Twoich prawach znajdziesz tu.