ROZWIĄZANIA MULTI-LOCAL

MULTI-LOCAL

Multi-Local to produkt faktoringowy koordynowany centralnie i realizowany lokalnie. Dedykowany jest firmom międzynarodowym, które poszukują nowoczesnych rozwiązań pozwalających na skoordynowane zarządzanie transakcją z zachowaniem lokalnej obsługi umowy. W tego typu rozwiązaniu, na poziomie centralnym, Klientom udostępniany jest Multi-Local Web Portal umożliwiający zarządzanie majątkiem całej grupy, zaś spółki-córki otrzymują dostęp do lokalnych platform faktoringowych.

DLA KOGO

Firmy międzynarodowe, które posiadają spółki zależne w krajach obsługiwanych przez Grupę BNP Paribas Factoring.

KORZYŚCI

  • usługa lokalna o globalnym zasięgu
  • zdecentralizowane podejście
  • lokalne kontrakty pomiędzy podmiotami BNP Paribas Factoring oraz spółkami zależnymi Klienta
  • w każdym kraju dedykowana jednostka odpowiedzialna za usprawnianie komunikacji oraz centralizację procesów biznesowych
  • dedykowana jednostka do obsługi sprzedaży.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl