NASZE ROZWIĄZANIA

Wspieramy przyszłość Twojej firmy silną międzynarodową obecnością połączoną z lokalnym know-how

WYBIERZ FAKTORING DOSTOSOWANY DO SWOICH POTRZEB

FAKTORING EKSPORTOWY

Rozwiązanie dedykowane dla firm, które dokonują sprzedaży swoich produktów do zagranicznych kontrahentów. Firmy eksportujące mogą za pomocą tego rodzaju faktoringu poprawić swoją płynność finansową, zwiększyć konkurencyjność, zapobiec zatorom płatniczym i pozbycia się ryzyka braku zapłaty za faktury.

SPRAWDŹ

DATA FAKTORING

Model współpracy idealny dla firm, wystawiających dużą ilość faktur i obsługujących dużą ilość kontrahentów. Stabilizuje przepływy finansowe w firmie i redukuje formalności do niezbędnego minimum. Usługa Data Faktoring dostępna jest w wariancie faktoringu niepełnego i pełnego.

SPRAWDŹ

FAKTORING DLA MSP

Usługa faktoringowa dla małych i średnich firm, które przeprowadzają transakcje z odroczonym terminem płatność. Faktoring pozwala zachować płynność finansową poprzez uzyskanie dostępu do środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach. To doskonały sposób na zwiększenia płynności finansowej firmy.

SPRAWDŹ

FAKTORING ODWROTNY

Czyli inaczej faktoring zakupowy. W tym wariancie firma faktoringowa zarządza zobowiązaniami klienta. Otwiera to również nowe możliwości w zakresie uzyskiwania rabatów, negocjowania warunków współpracy i poprawy konkurencyjności na rynku.

SPRAWDŹ

Faktoring pełny

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw posiadających własne ubezpieczenie należności handlowych lub chcących skorzystać z ubezpieczenia jakie posiada faktor. Oprócz wykupu wierzytelności klienta, faktor przejmuje również ryzyko niewypłacalności jego kontrahentów.

SPRAWDŹ

FAKTORING NIEPEŁNY

Usługa faktoringowa, w której zapewnienie płynności jest główną motywacją klienta. W tym wariancie klient może liczyć również na monitoring płatności oraz administrowanie swoimi wierzytelnościami. Idealne rozwiązanie dla dużych, średnich i małych firm.

SPRAWDŹ

Faktoring krajowy

Rozwiązanie dla przedsiębiorców, których kontrahenci zarejestrowani są i współpracują ze sobą na terenie Polski. Dostępne w wariancie jawnym i tajnym. Poprawia płynność finansową firmy, a przy tym niweluje ryzyko związane z zatorami płatniczymi.

SPRAWDŹ

Faktoring importowy

Usługa kierowana do firm, zajmujących się importem towarów z zagranicy. Umożliwia współpracę z międzynarodowymi klientami bez utraty płynności finansowej poprzez przeniesienie ryzyka kredytowego na partnera importowego i zaliczkę dla przedsiębiorcy.

SPRAWDŹ

faktoring międzynarodowy

Usługa kierowana do wielooddziałowych firm działających międzynarodowo. Poprawia efektywność zarządzania płatnościami i zobowiązaniami poprzez wprowadzenie zdecentralizowanego modelu i koordynację lokalnej obsługi umowy z zarządzaniem transakcją.

SPRAWDŹ